Search
  • Matúš Záhradník

Framing 101: Keď strata je výhra a naopak.

Updated: Aug 23, 2020

Sledujem politiku od prvej Ficovej vlády, a väčšina diskusie okolo tejto témy vo mne vždy zanechávala dojem, že politike sa venuje príliš veľa emócií a príliš málo rozumu. Ďalšie štúdium na predmetoch z politických vied a behaviorálnej ekonomiky moje vtedy adolescentné dohady iba potvrdilo.


Vďaka behaviorálnym poznatkom dnes vieme pomenovať mnoho mechanizmov propagandy, politiky ale i bežného nákupného správania ľudí. Vieme, že ľudia ignorujú všeobecné informácie (base rate fallacy), prispôsobujú názory davu (groupthink & herd behavior) alebo hľadajú informácie, ktoré potvrdzujú, čo si už v skutočnosti myslia (confirmation bias).
Osobne po pár politických kampaniach v aktívnej roli vnímam, že rámcovanie diskusie v politike (ang. framing) je jedna z najväčších výziev, pred ktorou stoja politickí kandidáti. Chcem preto príspieť k diskusií o nich, a k rozšíreniu povedomia, ako sa nenechať zmanipulovať tými, čo ich používajú.


Rámec (z ang. frame) používam ako termín pre pomenovanie techniky otáčania faktov na hlavu. Pomocou rámcovania viete otočiť význam oproti realite o 180° (napr. “nezávislé médium” vs “zaplatení novinári”; “experti na ministerstve” vs “elitárski byrokrati”, “nadnárodné inštitúcie” vs “diktát z Bruselu”). Rámce pritom používame denne pri rozhovoroch, a nepriamo, bez toho, aby sme si to uvedomovali, odkrývajú náš pohľad na svet.


Aké framy sa nám uchytili v politike?

  • strana regiónov

  • padni komu padni

  • bratislavská kaviareň

  • zlepenec

  • extrémny liberalizmus

  • politická (ne)korektnosť


Rozhodol som sa preto postupne rozobrať populárne a známe rámce, ktoré tvoria už dnes podstatnú súčasť našej domácej politiky. Články, ktoré k téme framingu vyšli:


a) Čo je to tá bratislavská kaviareň?


"Bratislavská kaviareň pomenúva rámec, ktorý má za cieľ vytvoriť nepriateľa zo vzdelanej vrstvy ľudí, úradníkov a novinárov, a ktorý zároveň slúží na ventilovanie vlastnej frustrácie z precenenia svojich schopnosti efektívne riadiť veľký počet ľudí."


b) Politicky nekorektne  - teda na hulváta bez citu?


"Termín politická korektnosť sa používa ako slamený panák, ktorý slúži ako nástroj na otočenie homofóbnych, rasistických a sexistických poznámok voči menšinám, na hru na obeť nespravodlivej nadnárodnej ľavicovej cenzúry."


c) Padni komu padni: Rámcovanie zlyhania cez vidinu spravodlivého trestu.


"Implicitne “padni komu padni” odkazuje pre masy ľudí na spravodlivosť bez rozdielu, hoci nepriamo na nedostatok zodpovednosti za svojich ľudí, nedostatok dôvery vedenia voči vlastnému tímu a v konečnom dôsledku nedostatok schopnosti viesť úspešný tím ľudí."


d) Nepolitika - nechcem dnes vytĺkať politické body, ale ...


"“Nepolitika” je rámcom, ktorý skôr funguje ako samo-cenzúra postojov a myšlienok než úmyselným skreslením politického boja. Pramení zrejme z nedostatočného plánovania, chýbajúcej stratégie alebo nízkeho sebavedomia aktérov, v každom prípade však komunikuje neúprimnosť medzi podporovateľmi, partnermi v politickom boji, aj voličmi."


e) ...
Články k téme behaviorálnych skreslení: a) Kognitívne klamy, ktoré podrývajú demokraciu


b) Voľby sa blížia – a tu je 12 dôvodov, prečo opäť zvolíme zle


c) 10 foriem propagandy a politickej manipulácie


d) Návod, ako zmeniť čokoľvek – Switch

P.s. pre základné oboznámenie s prácou s rôznymi perspektívami odporúčam prednášku Roryho Sutherlanda z Ogilvy Consulting v Londýne.

Za každý komentár a reakciu vopred ďakujem.

Matúš Záhradník

26 views