Search
  • Matúš Záhradník

Padni komu padni: Rámcovanie zlyhania cez vidinu spravodlivého trestu.

Poznámka na úvod: Rámec (z ang. frame) používam ako termín pre pomenovanie techniky otáčania faktov na hlavu. Pomocou rámcovania viete otočiť význam oproti realite o 180° (napr. “nezávislé médium” vs “zaplatení novinári”; “experti na ministerstve” vs “elitárski byrokrati”, “nadnárodné inštitúcie” vs “diktát z Bruselu”). Rámce pritom používame denne pri rozhovoroch, a nepriamo, bez toho, aby sme si to uvedomovali, náš pohľad na svet.

V minulých dieloch som vysvetlovať rámce a ich používanie v slovenskej politike, napr. "bratislavskú kaviareň" a "politickú nekorektnosť". Dnes sa pristavíme pri "padni komu padni".Na jeseň 2019 Peter Pellegrini prišiel s novou frázou, ktorú zopakoval na dvoch po sebe idúcich vystúpeniach. Komentoval ňou zatýkanie ľudí blízkych Smeru, ktorí boli podozrivý z ovplyvňovania sudcov. Tým sa zrodil absolútny hit predvolebnej kampane - "padni komu padni".

V nasledujúcich mesiacoch pred voľbami sa výskyt frázy v diskusiách iba zvýšil, a stala sa obľúbenou formulkou vládnych (ale aj opozičných) predstaviteľov. Rámcovanie zlyhania cez vidinu spravodlivého trestu mohlo začať.

"Padni komu padni" fráza z úst vysoko postaveného politika znie až štátnicky, niečo čo by sme čakali od “veľkých” politikov ako Masaryk, Štefánik alebo Hodža. V skutočnosti sa však fráza datuje k Tudorovcom, Francúzskej revolúcií a v médiách ju v 20. storočí značne spopularizoval Adolf Hitler. 

Do angličtiny sa totiž prekladá ako idiom “heads will roll”, a neformálne odkazuje, že niekto bude tvrdo potrestaný za svoje činy, bez ohľadu na politickú príslušnosťVýrok “heads will roll” Adolfa Hitlera zo septembra 1930 v britskom Daily Herald, sa pritom odvoláva na vyhrážku voči hnutiu Novembra 1918 (komunistom), v prípade víťazstva jeho hnutia.

Vyhrážka (a fráza) v tom čase, ako aj v časoch predtým, stále odkazovala na doslovné (krvavé) padanie hláv. Prenesený význam, že niekto príde o prácu, postavenie, alebo miesto v štátnom aparáte, sa objavuje až o viac než 10 rokov neskôr, v USA (The Dayton Herald, May 1944).

Pre ľudí môže (a má) tento výrok evokovať odvolanie sa na spravodlivý proces v prípade, že niekto z klubu tohto politika bude obvinený. Pátos spravodlivosti je z frázy jasne čitateľný a je to zrejme hlavný cieľ. Až na druhý pohľad sa ukáže, že sa jedná o zbavovanie sa politickej zodpovednosti za politické nominácie pri správe krajiny. 

Je to úsmevne, a nekonzistentné, kedže sa jedná o niečo, čo politici presadzujú na začiatku svojej vlády. Ako príklad môžu slúžiť dnešné problémy vládnej koalície, teda presadzovanie moci cez vlastných ľudí na kľúčové miesta. Mám na mysli prednostov okresných úradov, pri okresných stavebných úradoch, pri voľbe generálneho prokurátora, na kontrolných úradoch štátu. Na konci volebného obdobia sa však cyklus uzatvára, lídri sa vyhovárajú, a svojich ľudí, ktorých nominovali hádžu cez palubu.Tak tomu bolo aj pred voľbami 2020, v momente pred voľbami bolo treba niesť kritiku za politické kroky, keď fráza padni komu padni prišla vhod. Veľmi nešťastne si myslím, najmä pri pohľade na novovznikajúcu stranu skupiny okolo Pellegriniho po voľbách. Okrem svojho pátosu spravodlivosti totiž nesie aj odkaz budúcim partnerom. Keďže ľudia opakujú svoje chyby, keď bude treba kryť partnerom chrbát, bude zrejme opäť “každý sám za seba”, príde opäť čas na “padni komu padni”, a neskôr už len “zachráň sa, kto môžeš”.

Verím, že týmto textom sa mi podarilo bližšie vysvetliť význam pátosu odvolávania sa na nestrannú tvrdú spravodlivosť, a jeho vedľajšie významy, ktoré komunikujú.

Na záver zhrnutie:

Implicitne “padni komu padni” odkazuje pre masy ľudí na spravodlivosť bez rozdielu, hoci nepriamo na nedostatok zodpovednosti za svojich ľudí, nedostatok dôvery vedenia voči vlastnému tímu a v konečnom dôsledku nedostatok schopnosti viesť úspešný tím ľudí
Za každý komentár a reakciu vopred ďakujem.

Matúš Záhradník

43 views