Search
  • Matúš Záhradník

Politicky nekorektne  - teda na hulváta bez citu?

Updated: Jul 9, 2020

V minulom dieli som začal vysvetlovať rámce a ich používanie v slovenskej politike. Rámec (z ang. frame) používam ako termín pre pomenovanie techniky otáčania faktov na hlavu. Pomocou rámcovania viete otočiť význam oproti realite o 180° (napr. “nezávislé médium” vs “zaplatení novinári”; “experti na ministerstve” vs “elitárski byrokrati”, “nadnárodné inštitúcie” vs “diktát z Bruselu”). Rámce pritom používame denne pri rozhovoroch, a nepriamo, bez toho, aby sme si to uvedomovali, komunikujú aj náš pohľad na svet. Osobne, po pár politických kampaniach v aktívnej roli, vnímam, že rámcovanie diskusie v politike (ang. framing) je jedna z najväčších výziev, pred ktorou stoja politickí kandidáti. Chcem preto príspieť k diskusií o nich, a k rozšíreniu povedomia, ako sa nenechať zmanipulovať tými, čo ich používajú.


Ďalší z rámcov, ktorý budem vysvetlovať, bude tzv. politická nekorektnosť.

Čo je teda politická korektnosť? V podstate ide o myšlienku, ktorá popisuje tzv. paradox tolerancie. Podľa istých skupín, v záujme podpory etnických menšín a skupín ľudí, ktoré historicky mali menej práv než väčšina, dospela až do bodu, že pre väčšinu sa stala formou cenzúry. Často sa tento termín pripodobňuje ľavicovým myšlienkovým prúdom, ktoré vykresľujú ako hlavnú hrozbu (marxizmus-leninizmus, Maoizmus, etc.). Kto tento termín používa najčastejšie? Kto sú tieto "isté skupiny"? V zahraničí aj doma ho využívajú najmä politické organizácie na vytvorenie obrazu nepriateľa z opačnej strany. Dnes, po desiatke rokov, však už aj úplne bežne aj lídri konzervatívnej strany v UK, alebo predstavitelia republikánov v USA.Tento rámec, ako obraz odporu voči systému, je dnes obľúbený ako fráza aj na Slovensku. Používajú ju extrémisti aj tí, ktorým vadia ľudské práva menšín a emancipácia žien v politike. Tento pojem, s odlišným významom, sa však využíval pôvodne celé desaťročia v akademickej diskusií v USA. V odbornej diskusií nastavenia metód vzdelávania na univerzitách. Odborne sa skutočne začiatky používania tohto rámca spájajú s komunistickým hnutím v 20-tich rokoch minulého storočia. Svoj objektívny obsah, teda pomenovanie snahy o odstránenie neduhov z jazyka si udržal až do 90-tich rokov. Ale odvtedy sa omnoho silnejšej miere spája s negatívnym významom. Za ten začali americkí konzervatívni autori skrývať toleranciu k rasistickým, homofóbnym a sexistickým a iným opresiám na akademickej pôde. Takto skončila táto na začiatku možno aj potrebná kritika z konzervatívnych kruhov, ktorá postupne zotrela hranicu medzi slobodou vyjadrovania a toleranciou extrémistických prejavov. Dnes odhadujem, že v bežnej populácií poznáme len negatívny význam slova.

“Politická korektnosť je pritom termín, ktorý pomenúva spôsob používania jazyka verejných inštitúcií, a jej predstaviteľov, a ktorý sa snaží o minimalizáciu predsudkov, stereotypov a diskriminácie.”

Obsahovo, politická korektnosť je termín, ktorý pomenúva spôsob používania jazyka verejných inštitúcií a jej predstaviteľov, ktorý minimalizuje predsudky, stereotypy a diskrimináciu bez ohľadu na rasu, pohlavie či sexuálnu orientáciu. Ak patríte k akejkoľvek skupine ľudí, určite nie ste nadšení z používania kolektívnych popisov na vašu adresu. Je to nemiestne a neúctivé, a zo strany verejných inštitúcií a predstaviteľov štátu, za hranou zákona. Proste politická korektnosť je férová požiadavka demokratickej spoločnosti. Do nej podľa zákona skutočne nepatria názory ako: “ženy nevedia parkovať”, alebo “homosexuáli nie sú normálni”, alebo “Rómovia a utečenci sa vyhýbajú práci”. Ako ale použiť rasistické, homofóbne a sexistické názory do verejnej diskusie, a zároveň získať širokú podporu masy ľudí? Zahráme to na obeť.


Celý rámec politickej korektnosti a jeho účinok dnes spočíva vo vytváraní dojmu, že vás niekto utláča, bráni vám vyjadrovať váš názor. Vy ste hrdina, ktorý sa postavil systému. Vy bojujete proti utláčaniu. Jedná sa však len o hru na obeť, efektívny psychologický trik, ktorý je silnou manipulačnou taktikou, ako v osobných vzťahoch tak aj vo verejnom živote. Bohužiaľ, tento šikovný twist nie len konzervatívnych, ale aj ultra-pravicových strán (obľubený termín Ku-Klux-Klanu) si našiel cestu aj k predtým stredo-pravým stranám v rôznych krajinách a kontinentoch.


Zhrnutie?

Termín politická korektnosť sa používa ako slamený panák, ktorý slúži ako nástroj na otáčanie homofóbnych, rasistických a sexistických poznámok voči menšinám, na hru na obeť nespravodlivej nadnárodnej ľavicovej cenzúry.


P.S. Z výskumu na amerických univerzitách vyplýva, že test na politickú korektnosť rozdeľuje populáciu po rôznych osiach súčasne. Tí, ktorí získali vysoké skóre v citlivosti na politickú korektnosť, mali prevažne:

  • väčšiu citlivosť voči menšinám

  • boli viac otvorení novým skúsenostiam

  • väčšiu slovnú zásobu

Naopak, skupina, ktorá získala nízke skóre na politickú korektnosť, (politicky nekorektní), mali prevažne:

  • tendenciu byť viac priemerne nábožensky orientovaný

  • väčšiu náchylnosť cítiť odpor či znechutenie

  • väčšiu potrebu pre poslúchanie rozkazov

  • častejšiu prítomnosť úzkosti a náladovosti v blízkej rodine


Výsledky výskumu ďalej tiež naznačujú, že "politicky nekorektní" jedinci môžu byť motivovaní pri svojej voľbe autoritatívnej vlády a tvrdých trestov potrebou ochrániť sa pred akýmikoľvek vonkajšími skúsenosťami, ktoré ich domnelo ohrozujú (napr. príchod imigrantov na ekonomický trh a súperenie o pracovné miesta).


Za každý komentár a reakciu vopred ďakujem.

Matúš Záhradník

49 views